Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Cài Đặt Điều Khiển biến tần INVT với các tham số cơ bản.

P0.00 = 1 Chọn chế độ chạy V/F;     P0.00 = 2: Chọn chế độ chạy Torque

P0.01 = 1 Chọn lệnh chạy bằng terminal;       P0.01 = 0: Chạy bằng bàn phím

P0.02 = 2 Cấm phímUP/DOWN nếu chọn chỉnh tốc độ bằng biến trở

P0.03 = 2 Chọn nguồn chỉnh tốc độ bằng biến trở; P.03 = 0: Bằng bàn phím6/5

P0.04 = 50.00 Hz Tần số Maximum, dừng biến tần mới thay đổi được thông số này

P0.05 = 50.00 Hz Tần số ngưỡng trên của biến tần

P0.06 = 00.00 Hz Tần số ngưỡng dưới của biến tần

P0.08 = 10.00 Giây Thời gian tăng tốc của biến tần

P0.09 = 10.00 Giây Thời gian giảm tốc của biến tần

P0.11 = 8.00   KHz Tần số sóng mang của biến tần

P5.00 = 1 Chọn chức năng S1: FWD

P5.01 = 3 Chọn chức năng S2: 3 wire mode (SIn)

P5.02 = 2 Chọn chức năng S3: REV

P5.05 = 3 Chế độ điều khiển FWD/REV: 3 wire control mode 2

2. Cài Đặt Thông Số Motor:

P2.01 = 2.2     KW Công suất định mức của motor

P2.02 = 50.00 Hz Tần số định mức của motor

P2.03 = 1390  V/Ph Tốc độ định mức của motor

P2.04 = 220    V Điện áp định mức của motor

P2.05 = 10     A Dòng điện định mức motor

3. Cài Đặt Thông Số Bảo Vệ:

Pb.01 = 100% Bảo vệ quá tải motor (Công suất Motor phải nhỏ hơn hoặc bằng công suất biền tần).Pb.01 = (Dòng định mức motor / Dòng định mức biến tần)*100%

Cách nhập thông số : Cấp nguồn à Nhấn PRG ( vào nhóm chức năng P0) à Nhấn 5hoặc6 (để chọn nhóm chức năng từ P0, P1 …PF ) à Nhấn DATA (để vào nhóm thông số ví dụ: P0.00 ) à Nhấn 5hoặc6( để chọn Thông số ví du: P0.08 )  à Nhấn DATA ( để vào dữ liệu của thông số Vídụ: 50.00) à Nhấn5hoặc6 ( để thay đổi dữ liệu) kết hợp Nhấn SHIFT ( dời vị trí số  để tiện thay đổi dữ liệu ví dụ : 60.00 )  à Nhấn DATA ( để nhớ dữ liệu mới ). Nhấn PRG vài lần để thoát ra hiển thị măc định.

  1. Lưu ý: Bình thường Phím SHIFT dùng để thay đổi hien thị của Tần số đặt, Tần số output, Tốc độ motor, DC Bus volt, Output volt,  Output ampere,….. ( nhìn các đèn trạng thái nằm dọc theo bộ hiển thị tương ứng với dữ liệu được hiển thị ).

Với những tham số và ứng dụng chuyên biệt hơn các vui lòng tham khảo tài liệu CHE series inverter  hoặc liên hệ với kỹ thuật SISIA để được trợ giúp.

Phòng kỹ thuật SISIA

Pin It on Pinterest

Share This